Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Najava oddaje odziva prijaviteljev na poročila recenzentov o prijavah v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Skladno s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in Javnim razpisom za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023 prijavitelje na javni razpis obveščamo, da je oddaja odzivov na poročila recenzentov možna od 24. do 31. 8. 2023 do 14. ure. Prijavitelji so bili o tem obveščeni po elektronski pošti.