Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Najava Javnega razpisa za raziskovalne projekte za leto 2023

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije raziskovalne organizacije in raziskovalce obvešča, da je Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki bo podlaga za izvedbo javnega razpisa, v postopku izdaje predhodnega soglasja ministrstva. Ker je splošni akt v medresorskem usklajevanju, agencija ne more natančno napovedati, kdaj bo akt dokončno usklajen, kar bo podlaga za izdajo predhodnega soglasja in bo lahko splošni akt sprejet. Skrajni rok za objavo javnega razpisa, da se bo lahko začelo financiranje s 1.9.2023, je 15.1.2023. Agencija zato vsem zainteresiranim z namenom, da že sedaj pristopijo k pripravi vsebine predloga projekta, najavlja, da bo rok za oddajo prijave najkasneje 28.2.2023.