Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Objavljen je Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2021)

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov (v nadaljevanju: stroški APC) izvedeno med 2. 9. 2020 in 1. 9. 2021. Znanstvene objave morajo razvrščene vsaj v kategorijo A'.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC, kar predstavlja inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020. Razpis omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S) Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (Koalicija S, angl. Coalition S).

Javni razpis bo odprt od 26. 11. 2021 do 6. 12. 2021. 

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.