Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Obvestilo v zvezi z evalvacijo Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Za prijave na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je ocenjevalni postopek s strani tujih recenzentov v zaključni fazi. Evalvacija je potekala v razmerah, ki so bile v Republiki Sloveniji in po svetu zaznamovane s pandemijo COVID-19. Zato mednarodnega ocenjevalnega panela agencija ni mogla izvesti v juniju 2020, kot je bilo predvideno.

V prvi polovici julija bo agencija usklajena poročila oziroma posamična poročila recenzentov v primeru neusklajenega poročila poslala vodjem projektov, ki lahko podajo odziv na ocene. Agencija si prizadeva, da bi ocenjevalni panel, organizacijsko prilagojen razmeram, povezanim s pandemijo COVID-19, lahko izvedla v juliju ali avgustu 2020 z namenom, da bi se financiranje projektov, izbranih na podlagi javnega razpisa, lahko začelo z avgustom ali s septembrom 2020.

Rokovnik za izvedbo javnega razpisa je objavljen na povezavi http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/19/razp-proj-19.asp?Rokovnik=Da.

Vse spremembe okvirnih datumov zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, bo agencija sproti popravljala na objavljeni povezavi.