Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Objavljeni rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018, nov razpis predvidoma v začetku meseca avgusta, odprt do konca septembra

Dne 28. 6. 2018 so bili objavljeni rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (v nadaljevanju: javni razpis). Prijaviteljem so bila dne 28. 6. 2018 poslana obvestila o izboru. Prijavitelje, ki so raziskovalni projekt prijavili v shemi vodilne agencije s partnerji iz Avstrije ali Madžarske obveščamo, da bodo obvestila prejeli jeseni, ko bodo postopke zaključile tudi partnerske agencije.

Za (so)financiranje raziskovalnih projektov je v pravkar zaključenem razpisu namenjenih 15 milijonov evrov letno. Povečanje sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) v letu 2018 je omogočilo zvišanje vrednosti javnega razpisa s predvidenih 12 milijonov evrov za dodatne 3 milijone evrov, kar predstavlja 25-odstotni dvig sredstev.

Na javni razpis je prispelo primerljivo število prijav glede na javni razpis v preteklem letu. Od skupno 832 prijav je bilo v financiranje sprejetih 184 raziskovalnih projektov. Stopnja uspešnosti se je tako glede na pretekli javni razpis iz 18 % zvišala na 22 %. 

V nadaljevanju podajamo nekaj statističnih prikazov.
 

  Delež izbranih prijav
po obeh fazah
glede na število prijav
1 - Naravoslovje 21 %
2 - Tehnika 20 %
3 - Medicina 28 %
4 - Biotehnika 20 %
5 - Družboslovje 24 %
6 - Humanistika 24 %
Za vse vede skupaj 22 %
Stopnja uspešnosti na javnem razpisu
po znanstvenih vedah (vir: ARRS)

Vir: ARRS

Agencija že več let dosledno skrbi za zagotavljanje obveznih deležev za projekte mlajših doktorjev in doktoric (do deset let po zagovoru prvega doktorata) in podoktorskih projektov. Obvezni delež za projekte mladih doktorjev in doktoric je vsaj 20 % med vsemi izbranimi raziskovalnimi projekti, za podoktorske projekte pa obvezni delež zagotavlja vsaj 10 % podoktorskih projektov v okviru vsake znanstvene vede.

Vir: ARRS

 

Vir: ARRS

Vir: ARRS

 
Razveseljujoči so podatki o zastopanosti vodij raziskovalnih projektov, sprejetih v (so)financiranje glede na spol. Delež žensk, vodij raziskovalnih projektov, se je med prijavami v prvo fazo, napredovanjem v drugo fazo in v končnem izboru ohranil in znaša 40 %.

Vir: ARRS


 

Najava objave Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019

Zainteresirane prijavitelje obveščamo, da bo nov javni razpis predvidoma objavljen v začetku avgusta 2018. Tako bo orientacijsko rok za prijavo konec meseca septembra 2018, financiranje izbranih projektov pa bi se posledično lahko pričelo meseca julija 2019.
 

 

Opomba: Skladno z javnim razpisom je znotraj vsake znanstvene vede odobrenih najmanj 10 % raziskovalnih projektov na področju interdisciplinarnih raziskav, zato statistični prikazi ne vsebujejo ločenega podatka za področje interdisciplinarnih raziskav.