Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Navodilo za vpis raziskovalca v evidenco raziskovalcev v postopku javnega razpisa za raziskovalne projekte (pridobitev številke raziskovalca)

ARRS objavlja Javne razpise za (so)financiranje raziskovalnih projektov.

Sestavni del javnega razpisa je razpisna dokumentacija, v okviru katere je tudi prijavni obrazec. Za vnos raziskovalca je potrebna številka raziskovalca iz evidence raziskovalcev agencije.

Ker je v javnem razpisu določeno, da se pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve preverijo ob podpisu pogodbe, je možno, da posamezni prijavljeni raziskovalci še niso zaposleni pri prijavitelju.

Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje ali biti člani projektnih skupin, pa še nimajo svoje šifre v evidencah agencije, mora RO prijaviteljica poslati agenciji:

  • zahtevek za vpis raziskovalca v evidenco raziskovalcev,
  • obrazec Podatki o raziskovalcu - prva zaposlitev v RO (ARRS-EV-03/2010), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
  • Izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata, v primeru odobritve projekta, zaposlila in navedbo razpisa in naziva projekta.

Po pridobitvi zgoraj navedene dokumentacije raziskovalcu dobi številko v evidenci raziskovalcev.

 

Datum: 9.11.2011
Št.: 6316-8/2011-4

Simon Ošo
vodja Sektorja za raziskovalne projekte

dr. Franci Demšar
direktor