Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Poziv za oddajo letnega poročila v letu 2009 in zaključnega poročila za raziskovalne projekte

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije poziva raziskovalne organizacije – izvajalke temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov, k oddaji:

  • letnega poročila o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2009
  • zaključnega poročila o rezultatih raziskovalnega projekta projekta (za projekte, ki so se zaključili v obdobju 1. 1. 2009 - 31. 1. 2010)

Vodje raziskovalnih projektov, za katera je potrebno oddati zaključna oziroma letna poročila, so bili pozvani po elektronski pošti.

Poročila je potrebno oddati na spletnem portalu ARRS eObrazci (http://www.arrs.gov.si/eObrazci/).

Rok za oddajo poročil je z 20. 4. 2010 podaljšan na 30. 4. 2010 do 12.00 ure.

Spletni portal omogoča oddajo digitalno podpisanih poročil. V primeru, da je poročilo polno digitalno podpisano, oddaja poročila v pisni obliki ni potrebna. Projektno poročilo je polno digitalno podpisano, ko ga podpišeta vodja projekta in odgovorna oseba organizacije prijaviteljice.

V primeru, da poročilo ni digitalno podpisano oziroma je samo delno digitalno podpisano, ga je potrebno oddati tudi v pisni obliki, ki mora biti opremljena s podpisom odgovorne osebe organizacije prijaviteljice ter vodje raziskovalnega projekta in žigom organizacije prijaviteljice. Poročilo posredujte na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana, do 30. 4. 2010 do 12.00 ure.

Vzorca poročil:

 

  • Letno poročilo:
  • Zaključno poročilo: