Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Letna in zaključna poročila za raziskovalne projekte za leto 2004

Agencija za raziskovalno dejavnost RS je 4. februarja 2005 razposlala vodjem temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (v vednost rektorjem in direktorjem) poziv:

  • za oddajo letnih raziskovalnih projektnih poročil za leto 2004 ter
  • za oddajo zaključnih projektnih poročil.

Letna poročila se pripravi na obrazcu ARRS-LPROJ-2004 – "Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004", poročila o zaključenih projektih pa na obrazcu ARRS-ZPROJ-2004 – "Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta".

V primeru, da pri izvajanju projekta sodelujejo pridružene organizacije, vodja projekta zbere in posreduje poročilo v celoti.

Za vse projekte, ki imajo tudi sofinanciranje s strani drugih uporabnikov, morajo vodje projektov pridobiti in dostaviti tudi pisno mnenje sofinancerja projekta z vsebinsko obrazložitvijo o potencialnih učinkih rezultatov projekta.

Dva izvoda letnega poročila oziroma tri izvode zaključnega poročila v vezani obliki je treba poslati do 11. 3. 2005 na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Letno oziroma zaključno projektno poročilo se posreduje tudi po elektronski pošti na naslov: projekt@arrs.si.
 

Obrazci: