Raziskovalni projekti

Obrazci

Vzorci poročil o rezultatih izvajanja raziskovalnih projektov in CRP projektov

  • Letno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta:

  • Zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta:
  • Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta:
  • Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta: