Raziskovalni projekti

Obrazci

ARRS-ZV-RPROJ-ZP/2007 - Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta

  • Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta - I. del

  • Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta - II. del

 

  • Vzorec zaključnega poročila:


 

  • Obrazec za ocenjevanje zaključnega poročila o rezultatih raziskovalnega projekta: