Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov

Rokovnik
Razpis
 • Kako oddati prijavo na Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov?

PRIMER A - Raziskovalni program predlagata 2 RO

Prijavitelja pripravita 2 identični kompletni prijavi (2 originala), ki ju podpišeta zastopnika obeh sodelujočih pravnih oseb in vodja programa. Sodelujoči RO, vsaka 1 izvod kompletne prijave, posredujeta na Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov.

PRIMER B - Raziskovalni program predlagajo 2 RO in 2 JRO

Prijavitelji pripravijo 3 identične kompletne prijave oziroma vloge (3 originale), ki jih podpišejo zastopniki vseh sodelujočih pravnih oseb in vodja programa. Sodelujoči RO, vsaka 1 izvod kompletne prijave, oddata na Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov.

Na Poziv za predložitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov za naslednje obdobje financiranja in pripravo poročil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v obdobju 2004 - 2008 posreduje vlogo tista JRO, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega programa oziroma v primeru, da je vodja raziskovalnega programa zaposlen v RO, po dogovoru ena od sodelujočih JRO.

 • Kako oddati elektronsko prijavo raziskovalnega programa?

Prijave, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake, kot prijave v tiskani obliki, morajo prijavitelji posredovati za raziskovalne programe na elektronski naslov raziskovalni-programi-2008@arrs.si in sicer vsako prijavo posebej le z enim posredovanim sporočilom z navedbo šifre potekajočega raziskovalnega programa v zadevi elektronskega sporočila. K sporočilu pripnete obrazce s prilogami. Imena obrazcev morajo ostati nespremenjena, s tem, da pred njihova imena oz. oznake vpišete šifro programa, za DOD2 obrazcem/i pa še šifro izvajalske/ih organizacije/ij iz evidence agencije.

PRIMER

Zadeva:razpis-P3-4444

in priponke:

 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008
 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-EN
 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR1
 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR1-EN
 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR2
 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR2-EN
 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-DOD2-2009-0312
 • P3-4444-ARRS-ZV-RPROG-DOD2-2009-EN-0312
 • P3-4444-Priloga-4
 • P3-4444-Annex-4
 • P3-4444-Samoevalvacija
 • P3-4444-Self-evaluation

V primeru, da gre za prijavo novega raziskovalnega programa, pa je razlika glede na zgoraj navedeno ta, da se namesto šifre raziskovalnega programa napiše znanstveno vedo (naravoslovje, tehnika, medicina, biotehnika, družboslovje, humanistika) raziskovalnega programa in ime in priimek predlaganega vodje raziskovalnega programa in da je ena od priponk tudi obrazec za uvrstitev raziskovalnega programa.

PRIMER

Zadeva: razpis-medicina-Janez-Novak

in priponke:

 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008
 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-EN
 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR1
 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR1-EN
 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR2
 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-PP-04-2008-PR2-EN
 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-DOD2-2009-0312
 • medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-DOD2-2009-EN-0312

Priponka za uvrstitev predlaganega raziskovalnega programa v ustrezno vedo oziroma raziskovalno področje:

medicina-Janez-Novak-ARRS-ZV-RPROG-PODROCJE-2008

 • V katerih primerih je treba izpolniti obrazec ARRS-ZV-RPROG-PODROČJE-2008 in ga posredovati kot Prilogo 6 ?

Samo v primeru, ko gre za predlog novega raziskovalnega programa, torej programa, ki doslej ni bil financiran.

 • Kako izpolnim Prilogo 5 k točki II.B.5.3.1 (Poimenski seznam z navedbo zaposlitve po usposabljanju)?

Priloga 5 ni obvezna. Lahko jo uporabite, če želite poudariti, v katerih uglednih podjetjih so se zaposlili vaši mladi raziskovalci po končanem usposabljanju, vendar v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov imen mladih raziskovalcev ne navajajte, navedete samo njihovo število.

 • Ali je raziskovalec (ki ni mladi raziskovalec) na programu lahko pisan z 0 urami?

Raziskovalci v programski skupini morajo imeti dr. znanosti in morajo imeti ure na programu. Gre za funkcijo plačanega raziskovalnega dela kot koncesijska dejavnost, torej se predvideva "aktivni angažma".

 • Ali je samoevalvacijsko poročilo za raziskovalni program obvezen del prijave na razpis ?

Samoevalvacijsko poročilo je obvezno za javne raziskovalne zavode, medtem ko za univerze in druge raziskovalne organizacije ni obvezno. Vendar priporočamo, da tudi univerze in druge raziskovalne organizacije prijavi priložijo samoevalvacijsko poročilo, ki bo v pomoč ocenjevalcem pri oceni programa. Samoevalvacijsko poročilo se pripravi za posamezen raziskovalni program. Obsega naj največ do dve strani. Pri pripravi si lahko pomagate z napotki, ki jih je agencija poslala javnim raziskovalnim zavodom, univerzam in drugim raziskovalnim organizacijam v maju 2007.