Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

28.03.2008

  Zaključek javnega razpisa

07.05.2008 ob 12.00

  Odpiranje prijav

09.05.2008

  Ocenjevanje prijav

15.07.2008

  Seja Znanstvenega sveta agencije

04.09.2008

  Seja Upravnega odbora agencije

10.09.2008

  Predhodno obvestilo prijaviteljem o prijavah in poziv za pridobitev dodatne dokumentacije

12.09.2008

  Seja Upravnega odbora agencije

22.10.2008

  Izdaja odločb o podelitvi koncesij (MVZT)

21.11.2008

  Vročitev odločb prijaviteljem

24.11.2008

  Rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS

30 dni

  Objava končnih rezultatov na spletni strani agencije

30.12.2008
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano