Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Na podlagi drugega odstavka 32. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi z drugimi in tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID) ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, št. 6311-4/2023-469, z dne 18. 9. 2023, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 371-13/2021-2430-60, z dne 15. 9. 2023, Ministrstva za solidarno prihodnost št. 543-3/2023-2720-17, z dne 18. 9. 2023 in Ministrstva za naravne vire in prostor št. 631-10/2022-44, z dne 7. 11. 2023, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (Uradni list RS, št. 54/23 in 61/23), je direktor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije sprejel dopolnilni ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023, št. 6311-4/2023-668, z dne 15. 11. 2023.


Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023:

   

 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023:
 • Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-2023.xlsx (format Excel, 18KB)
    
  • List 1:Seznam izbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev