Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023«

Na podlagi drugega odstavka 32. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi z drugimi in tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) in 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID) ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) št. 6311-4/2023-469, z dne 18. 9. 2023, Ministrstva za zunanje zadeve št. 5105-137/2023/11, z dne 15. 9. 2023, Ministrstva za notranje zadeve št. 631-2/2022/31 (11-09), z dne 14. 9. 2023, Ministrstva za obrambo št. 631-9/2022-53, z dne 20. 9. 2023, Ministrstva za finance št. 631-4/2022/36, z dne 15. 9. 2023, Ministrstva za pravosodje št. 631-5/2022-2030-18, z dne 18. 9. 2023, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport št. 631-22/2022/22, z dne 20. 9. 2023, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 631-51/2022/19, z dne 12. 9. 2023, Ministrstva za okolje in prostor št. 371-13/2021-2430-60, z dne 15. 9. 2023, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 012-10/2023/5, z dne 15. 9. 2023, Ministrstva za javno upravo št. 010-181/2022/14, z dne 18. 9. 2023, Ministrstva za zdravje št. 631-43/2022/30, z dne 22. 9. 2023, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije št. 631-32/2022/25, z dne 13. 9. 2023, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje št. 631-32/2022/26, z dne 13. 9. 2023, Ministrstva za kulturo št. 631-4/2022-3340-26, z dne 14. 9. 2023, Ministrstva za digitalno preobrazbo št. 631-2/2022-1545, z dne 14. 9. 2023; Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije št. 353-19/2022-2552-8, z dne 13. 9. 2023, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa št. 60420-1/2023/3, z dne 20. 9. 2023, Statističnega urada Republike Slovenje št. 9602-321/2022/27, z dne 14. 9. 2023, Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost št. 631-1/2022-1544-17, z dne 15. 9. 2023, Ministrstva za solidarno prihodnost št. 543-3/2023-2720-17, z dne 18. 9. 2023 in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 631-2/2023-MKRR-6, z dne 15. 9. 2023, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (Uradni list RS, št. 54/23 in 61/23; v nadaljnjem besedilu Javni razpis CRP 2023), je agencija sprejela ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 št. 6311-4/2023-495 z dne 28. 9. 2023.

Na Javni razpis CRP 2023 je prispelo 116 pravočasnih, popolnih in v predpisani obliki izpolnjenih prijav. Ena prijava na Javni razpis CRP 2023 ni izpolnjevala razpisnih pogojev, zato jo je agencija s sklepom zavrnila. V ocenjevanje je bilo uvrščenih 115 prijav. Za (so)financiranje je bilo izbranih 82 raziskovalnih projektov. O izboru 8 prijav, za katere delnega sklepa ni sprejel sodelujoči udeleženec Ministrstvo za naravne vire in prostor, bo odločeno naknadno.

 


Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023:

   

 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023:
 • Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-2023.xlsx (format Excel, 38KB)
    
  • List 1:Seznam izbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev