Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022

Obveščamo vas, da je na podlagi drugega odstavka 32. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi z drugimi in tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o CRP) ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) št. 6316-4/2022-160 z dne 19. 8. 2022 in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 631-8/2022/23 z dne 24. 8. 2022 (v nadaljnjem besedilu: MKGP), v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 (Uradni list RS, št. 56/22; v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 št. 6316-4/2022-161 z dne 2. 9. 2022.


Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022:

   

 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022:
 • Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-HRA-2022.xlsx (format Excel, 22KB)
    
  • List 1:Seznam izbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev