Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

Obveščamo vas, da je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/2011 in 6/12), Sklepa o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 št. 631-5/2017/11, z dne 31. 8. 2017, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 št. 631-5/2017/12, z dne 1. 9. 2017, Usmeritev o spremembi Usmeritev za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »CRP 2017« v letu 2017 št. 631-5/2017/16, z dne 21. 9. 2017 in Usmeritev št. 631-5/2017/20, z dne 3. 10. 2017, ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-17/2017-303, z dne 12. 2. 2018, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 631-5/2017/27, z dne 14. 2. 2017, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu št. 53010-1/2017/16, z dne 14. 2. 2017, Ministrstva za zdravje št. 631-1/2017-41, z dne 19. 2. 2018, Urada Republike Slovenije za kemikalije št. 021-2/2017/29, z dne 9. 2. 2018, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 631-60/2017-37, z dne 12. 2. 2018, Ministrstva za kulturo št. 631-1/2017/13, z dne 14. 2. 2018, Ministrstva za okolje in prostor št. 631-2/2017/21, z dne 14. 2. 2018, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije št. 43000-3/2018-1, z dne 13. 2. 2018, Ministrstva za notranje zadeve št. 631-1/2017/18, z dne 13. 2. 2018, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa št. 3711-3/2014/112, z dne 12. 2. 2018, Ministrstva za infrastrukturo št. 375-20/2017/17, z dne 13. 2. 2018 in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 631-1/2017/12, z dne 20. 2. 2018, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 (Uradni list RS, št. 56/2017), direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep št. 6316-17/2017-313, z dne 22. 2. 2018.

 

Priloge:

  • Seznam prijav:
    • Rezultati-CRP-2017.xls (format Excel, 37KB)
       
    • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
    • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih