Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

Obveščamo vas, da je na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/2011 in 6/12), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015. št. 631-2/2015/3, z dne 24. 6. 2015, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015, št. 631-2/2015/4, z dne 24. 6. 2015, Predloga prednostnega seznama_seznama izbranih in neizbranih prijav, prispelih na Javni razpis CRP, št. 012-1/2015-44, z dne 30. 9. 2015, ki ga je sprejel Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« na 4. seji, dne 30. 9. 2015, delnih sklepov Ministrstva za zdravje št. 631-4/2015-13, z dne 2. 10. 2015, Ministrstva za kulturo, št. 631-2/2015-9, z dne 5. 10. 2015, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 631-2/2015-15, z dne 30. 9. 2015, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 300-18/2015/7, z dne 27. 10. 2015 in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 6316-8/2015-104, z dne 5. 10. 2015 ter ugotovitvenega Sklepa o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 št. 6316-8/2015-110 z dne 13. 10. 2015, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015 (Uradni list RS, št. 53/2015, z dne 17. 7. 2015), direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel dopolnilni ugotovitveni Sklep št. 6316-8/2015-188, z dne 16. 2. 2016.

 

Priloge:

  • Seznam prijav:
    • rezultati-CRP-2015-1.xls (format Excel, 25KB)
       
    • List Prijave: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
    • List Projekti: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih