Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014

Obveščamo vas, da je na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/2011 in 6/12), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020, št. 6316-6/2011-1, z dne 8. 6. 2011 in Sprememb in dopolnitev Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020, št. 6316-3/2014-1, z dne 3. 2. 2014, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014, št. 430-36/2014/2, z dne 10. 2. 2014, v zvezi z Javnim razpisom za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/2014) ter na podlagi Predloga prednostnega seznama - seznam izbranih in neizbranih prijav, prispelih na Javni razpis CRP, št. 012-2/2014-10, z dne 12. 6. 2014, ki ga je sprejel Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« na 1. dopisni seji, z dne 12. 6. 2014, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014.
 

Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega program »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014:
 • Seznam prijav:
  • CRP-hrana-2014.xls (format Excel, 55KB)
    
  • List Prijave: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List Projekti: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih