Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati javnega razpisa za izbiro aplikativnih raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2006

Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 23. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05), Javnega razpisa za izbiro aplikativnih raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2006 (Ur.l.RS, št. 23/2006), Pogodbe o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir 2006-2010" med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvom za obrambo (št. 6311-58/2005/5 in 631-6/2006-1) in aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir 2006-2010" (št. 4302-12/2006/422 in 631-6/2006-6) in Soglasja ministra za obrambo k predlogu prednostnega seznama za izbor projektov št. 631-6/2006-7 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS na svoji 7. korespondenčni seji dne 11.5.2006 sprejel SKLEP o izboru aplikativnih raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2006 številka: 4302-12/2006/424.
 

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro aplikativnih raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2006 (Ur.l.RS, št. 23/2006)
  • Seznam izbranih projektov in neizbranih prijav po posameznih področjih (vključno s skupnim številom evalvacijskih točk):