Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      

 

Sprememba Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) objavlja spremembe Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023, št. 6311-4/2023-49 z dne 11. 5. 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki je bil dne 12. 5. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/2023 in na spletnih straneh ARIS, in sicer:

I.

V drugem odstavku 3. točke se pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti znesek »120.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »60.000,00 EUR« in pri Ministrstvu za solidarno prihodnost znesek »90.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »150.000,00 EUR«

II.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Številka: 6311-4/2023-55
Datum: 22. 5. 2023

Dr. Špela Stres,
v. d. direktorja
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 61/23, z dne 2. 6. 2023.