Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

18.03.2022

  Zaključek javnega razpisa

19.04.2022

  Odpiranje prijavnih vlog

22.04.2022

  Seja programskega sveta CRP 2022

13.05.2022

  Ocenjevanje

junij 2022

  Seja Programskega sveta CRP 2022

julij 2022

  Sklep o izboru projektov

avgust 2022

  Obvestila prijaviteljem o prijavnih vlogah

avgust 2022

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano