Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Uradni list RS, št. 53/15

17.07.2015

  Zaključek javnega razpisa

28.08.2015

  Odpiranje prijav

01.09.2015

  Seja programskega sveta CRP

04.09.2015

  Ocenjevanje prijav

07.09.2015 - 18.09.2015

  Seja Programskega sveta CRP

22.09.2015

  Seja Programskega sveta CRP

30.09.2015

  Sklep o izboru projektov

13.10.2015

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

14.10.2015

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni od prejema obvestil

  Komisija za ugovore

03.11.2015

  Seja Upravnega odbora agencije

16.12.2015

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

22.12.2015
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano