Ciljni raziskovalni programi

Novice, obvestila

Oblikovanje Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v letu 2024 objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

Na spletni strani MKGP je objavljeno Zbiranje raziskovalnih tem za javni razpis sektorskega ciljnega raziskovalnega programa pri oblikovanju novega ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«, ki je dostopno na naslednji spletni povezavi.