Ciljni raziskovalni programi

Novice, obvestila

Oblikovanje novega Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v letu 2022 objavila prvi Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

Na spletni strani MKGP je objavljeno Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«, ki je dostopno na naslednji spletni povezavi.