Ciljni raziskovalni programi

Novice, obvestila

Obvestilo o začetku izvajanja projektov v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča raziskovalne organizacije, da bo v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 91/20), skladno s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (Ur. l. št. 42/11 in 6/12) lahko nadaljevala s postopki izdaje ugotovitvenega sklepa ter obveščanja prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa po prejemu podpisanega delnega sklepa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). MKGP bo lahko izdalo delni sklep po ustrezni umestitvi projektov v načrt razvojnih programov proračuna ministrstva. Predvideni pričetek financiranja izbranih projektov bo 1. novembra 2020.