Ciljni raziskovalni programi

Novice, obvestila

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za obrambo objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 predvidoma v petek, 10. 7. 2020, na spletni strani agencije in v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo prijav se bo zaključil predvidoma v torek, 28. 7. 2020.