Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RPROJ-CRP-HRANA-VP-2011 - Vmesno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri«