Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RPROJ-CRP-KS-ZP/2011 - Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013«