Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-CRP-DOD2/2009 - Razporeditev raziskovalnih ur ciljnega raziskovalnega projekta v letu 2009

  • Razporeditev raziskovalnih ur v projektni skupini iz organizacije prijaviteljice:
  • Razporeditev raziskovalnih ur v projektni skupini iz sodelujoče raziskovalne organizacije:
  • Navodilo za izpolnjevanje obrazcev: