Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RI-CRP-VP-2009 - Vmesno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013«