Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RI-CRP-ZP/2008 - Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013«