Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-CRP-FN-KS/2008 - Načrt financiranja in porabe sredstev v letu 2008 za projekte v okviru CRP - Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013

  • Obrazec:
  • ARRS-CRP-FN-KS-2008.xls (format Excel, 31KB)
  • ARRS-CRP-FN-KS-2008.pdf (format Acrobat, 79KB)
       
    • Navodilo za izpolnjevanje obrazca: