Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RI-CRP-LP/2006-II-2 - Letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Znanje za varnost in mir 2006 - 2010« v letu 2006