Ciljni raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RI-CRP-ZP/2005 - Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost slovenije 2001 – 2006«