Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) se objavi

Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2012

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2012 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 278,92 EUR ter število obračunskih toč za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2012).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2012 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
PLAČ 33.930,62 33.930,62 33.930,62 33.930,62 33.930,62 33.930,62
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.455,68 5.455,68 5.455,68 5.455,68 5.455,68 5.455,68
BLAGA IN STORITEV 9.466,54 13.351,90 17.756,05 22.213,19 26.469,51 30.720,25
AMORTIZACIJE 2.688,79 4.992,67 8.462,43 11.237,69 14.093,83 16.949,97
SKUPAJ 51.541,63 57.730,87 65.604,78 72.837,18 79.949,64 87,056,52

2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
PLAČ 29.953,22 29.953,22 29.953,22 29.953,22 29.953,22 29.953,22
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.828,11 4.828,11 4.828,11 4.828,11 4.828,11 4.828,11
BLAGA IN STORITEV 9.466,54 13.351,90 17.756,05 22.213,19 26.469,51 30.720,25
AMORTIZACIJE 2.688,79 4.992,67 8.462,43 11.237,69 14.093,83 16.949,97
SKUPAJ 46.936,66 53.125,90 60.999,81 68.232,21 75,344,67 82.451,55

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.466,54 13.351,90 17.756,05 22.213,19 26.469,51 30.720,25
AMORTIZACIJE 2.688,79 4.992,67 8.462,43 11.237,69 14.093,83 16.949,97
SKUPAJ 12.155,33 18.344,57 26.218,48 33.450,88 40.563,34 47.670,22

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

ZA POKRIVANJE STROŠKOV vrednost izražena v EUR/FTE
PLAČ 18.972,14
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.059,75
SKUPAJ 22.031,89

 
Številka: 410-30/2012-2
Ljubljana: 23.07.2012

Dr. Franci Demšar,
direktor