Novice, obvestila

Višina cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2012

Na podlagi spremembe Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 56/2012, 23.07.2012), objavljamo Ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2012.