Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2016

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je z obvestilom o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa oziroma od leta 2015 dalje pozvala matične raziskovalne organizacije, da do 24. 5. 2016 pošljejo seznam izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2016.

Agencija objavlja celoten seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2016, ki so jih izbrale matične raziskovalne organizacije raziskovalnih programov.

Izvajalec usposabljanja mora skladno z določili Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14, v nadaljevanju: pravilnik) izbrati kandidate za mlade raziskovalce in do 1. septembra 2016 agenciji sporočiti imena izbranih mladih raziskovalcev.

 

Priloga: