Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2015

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je z obvestilom o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje pozvala matične raziskovalne organizacije, da do 25. 5. 2015 pošljejo seznam izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2015.

Agencija objavlja celoten seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2015, ki so jih izbrale matične raziskovalne organizacije raziskovalnih programov.

Izvajalec usposabljanja mora skladno z določili Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/2013 – popr. in 92/14, v nadaljevanju: pravilnik) izbrati kandidate za mlade raziskovalce in do 1. septembra 2015 agenciji sporočiti imena izbranih mladih raziskovalcev.

 

Priloga: