Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) ter sklepa Znanstvenega sveta agencije o predlogu sklepa o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in okvirnega števila mentorskih met raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje št. 6316-1/2015-306, sprejetega na 9. seji dne 4. 5. 2015, v zadevi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 (Uradni list RS, št. 9/15, v nadaljnjem besedilu: javni poziv) sprejel Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje št. 6316-1/2015-307 z dne 6. 5. 2015.

 

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015:
     
  • Rezultati Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015: