Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati ugovornega postopka zoper odločitev Upravnega odbora agencije o izboru mentorjev za leto 2012

Upravni odbor agencije je na 8. seji dne 7.09.2011, skladno s 29. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011) na predlog Komisije za ugovore, sprejel Sklep št. 6316-3/2011-854 o spremembi in dopolnitvi Sklepa o izboru mentorjev za leto 2012, št. 6316-3/2011-784 z dne 25.7.2011.

 

Priloga: