Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), sklepa Znanstvenega sveta agencije o predlogu prednostnega seznama št. 6316-3/2011-733, sprejetega na 4. dopisni seji dne 28. 6. 2011, Sklepa o prednostnem seznamu mentorjev za leto 2012 št. 6316-3/2011-737 z dne 28. 6. 2011 in sklepa Znanstvenega sveta agencije, z dne 25.7.2011 o potrditvi zamenjav mentorjev za leti 2011 in 2012, sprejel v zadevi Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012 – razpis v letu 2011 (Uradni list RS, št. 30/11) Sklep o izboru mentorjev za leto 2012 št. 6316-3/2011-784 z dne 27.7.2011.

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012 – razpis v letu 2011:
  • Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012 – razpis v letu 2011: