Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat pritožbenega postopka zoper odločitev Upravnega odbora agencije o izboru mentorjev, ki bodo v letu 2006 in 2007 usposabljali nove mlade raziskovalce

Upravni odbor agencije je skladno z 21. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah ter na predlog Komisije za pritožbe, na 31. redni seji Upravnega odbora agencije, dne 27.9.2006, sprejel Sklep o rešitvi pritožb zoper izbor mentorjev, ki bodo v letu 2006 in 2007 usposabljali nove mlade raziskovalce in spremembi sklepa št. 6037-20/2006/1105 z dne 12.7.2006.

Upravni odbor agencije je na podlagi predloga Komisije za pritožbe od 79 prispelih pritožb ugodno rešil 6 pritožb, 4 pritožbe je zavrgel in 69 zavrnil, ter po uradni dolžnosti popravil dve administrativni napaki.

Skladno s tretjim odstavkom 21. člena pravilnika agencija objavlja dokončno "Listo mentorjev, ki bodo v letu 2006 usposabljali mlade raziskovalce" in "Listo mentorjev, ki bodo v letu 2007 usposabljali mlade raziskovalce".

Prilogi: