Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012 - razpis v letu 2011

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.04.2011, Ur.l. RS, št. 30/11

  Zaključek poziva

24.05.2011 do 12.00 ure

  Odpiranje prijav

27.05.2011 ob 9.00 uri

  Seja strokovnega telesa

15.06.2011

  Seja Znanstvenega sveta agencije

27.06.2011

  Obvestila o predlogu Znanstvenega sveta agencije

29.06.2011

  Seja Znanstvenega sveta agencije

25.07.2011

  Sklep o izboru mentorjev (direktor)

26.07.2011

  Obvestila prijaviteljem

26.07.2011

  Objava liste mentorjev na spletni strani agencije

28.07.2011

  Rok za vložitev pritožb

30.08.2011

  Odločitev o pritožbah

07.09.2011

  Objava liste mentorjev na spletni strani agencije

12.09.2011
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano