Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007

Razpis
  Okvirni datum
  • Objava javnega razpisa
19.05.2006, Ur.l. RS, št. 52/2006
  • Zaključek razpisa
05.06.2006
  • Odpiranje prijav
12.06.2006
  • Ocenjevalni postopek in seja strokovnega telesa
29.6.2006 in 03.07.2006
  • Sklep o izboru (Upravni odbor agencije)
12.07.2006
  • Obvestila prijaviteljem
13.07.2006
  • Objava seznama sofinanciranih programov na spletni strani agencije
13.07.2006
  • Rok za vložitev pritožb
01.08.2006
  • Odločitev o pritožbah
27.09.2006