Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Kontaktni naslovi mentorjev, ki bodo v letu 2009 začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča vse zainteresirane, da so v prilogi objavljeni podatki o izbranih mentorjih, ki bodo konec leta 2009 začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev, z njihovimi elektronskimi naslovi.

Vsi zainteresirani imajo možnost, da se z izbranimi mentorji povežejo neposredno, že pred objavo javnih razpisov za izbor mladih raziskovalcev, ki jih bodo raziskovalne organizacije objavile v letu 2009.

Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah določa (od 22. do 27. člena), da raziskovalne organizacije opravijo izbor kandidatov za mlade raziskovalce do konca avgusta tekočega leta in do 1. septembra sporočijo agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji pošljejo potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju razpisnih pogojev za posameznega mladega raziskovalca. Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis raziskovalnih organizacij, opravi raziskovalna organizacija v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na postavljena merila iz pravilnika.

Priloga:
  • E-naslovi mentorjev, ki bodo v letu 2009 usposabljali mlade raziskovalce: