Mladi raziskovalci

Novice, obvestila

Nova obrazca za letno in zaključno poročilo o usposabljanju mladega raziskovalca

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča raziskovalne organizacije, da sta na spletni strani agencije objavljena dva nova obrazca:

  • ARRS-MR/LP-03/2005 - Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladega raziskovalca in
  • ARRS-MR/ZP-04/2005 - Zaključno poročilo o usposabljanju mladega raziskovalca.