Mladi raziskovalci

Obrazci

ARRS-MR/LP-03/2005, ARRS-MR/ZP-04/2005 - Letno in zaključno poročilo o usposabljanju mladega raziskovalca

  • Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladega raziskovalca:
  • Zaključno poročilo o usposabljanju mladega raziskovalca: