Mladi raziskovalci

Dokumentacija, gradivo

Tipska pogodba o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št. 12/05 in 49/05) sklene z izvajalcem usposabljanja in mladim raziskovalcem pogodbo o financiranju.

Agencija objavlja tipsko pogodbo, da se potencialne pogodbene stranke lahko pravočasno seznanijo s pravicami in obveznostmi.

Priloga: