Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Kontaktne osebe

  Sektor za mednarodno sodelovanje in popularizacijo znanosti
  Lucija Učakar Petrovčič
- vodilna agencija
tel. (01) 400 5944
e-pošta: Lucija.Ucakar-Petrovcic@arrs.si
  Aleksandra Panić
- vodilna agencija
tel: (01) 400 5924
e-pošta: Aleksandra.Panic@arrs.si