Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Kontaktne osebe

  Sektor za raziskovalno infrastrukturo in analize
  Mojca Boc, vodja tel. (01) 400 5971
e-pošta: mojca.boc@arrs.si
  Aleksandra Panič, pooblaščena namestnica
- spodbujanje prijav na ERC projekte
- mednarodno znanstveno sodelovanje
tel: (01) 400 5924
e-pošta: Aleksandra.Panic@arrs.si