Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Novice
Mednarodno sodelovanje
Vodilna agencija (Lead Agency)
Novice, obvestila
Napoved razpisov po načelu vodilne agencije

ARRS s podpisom dogovorov o izvedbi razpisov po načelu vodilne agencije s partnerskimi agencijami nadgrajuje dosedanje mednarodno sodelovanje. ARRS je do sedaj sklenila sporazume o sodelovanju po načelu vodilne agencije z avstrijsko (FWF), madžarsko (NKFIH), flamsko (FWO), švicarsko (SNSF) in hrvaško agencijo (HRZZ). Ustanovne partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS: avstrijska - FWF, češka - GAČR in poljska agencija - NCN) so podpisale tudi Sporazum o vzpostavitvi multilateralne sheme vodilne agencije, s katerim so se dogovorile za objavo prvega multilateralnega razpisa, ki deluje po načelu vodilne agencije.

Sklenjeni dogovori o vodilni agenciji omogočajo (so)financiranje skupnih raziskovalnih projektov, za prijavitelje projekta pa so posebej pomembne tudi administrativne razbremenitve. Ocenjevalni postopek za skupni projekt izvede le ena izmed agencij, kar temelji na vzajemnem priznavanju sistemov ocenjevanja. Kadar je prijava projekta v ocenjevalnem postopku ocenjena kot uspešna in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, sodelujoča agencija prevzame sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega ocenjevalnega postopka na podlagi medsebojnega pripoznavanja postopkov evalvacije.

Napovedujemo, da bo v petek, 17. 1. 2020, ARRS objavila razpisa, kjer sta vodilni agencijo FWO in NKFIH. Trenutno je odprt tudi Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 z zaključkom 29. 1. 2020, kjer je ARRS vodilna agencija, ki opravi ocenjevanje projekta. V letošnjem razpisu je navedeno, da lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, madžarskimi oziroma hrvaškimi raziskovalci. Po izvedenem postopku s strani ARRS v primeru, da je predlog projekta uvrščen na prednostni seznam za sofinanciranje, FWF, NKFIH oziroma HRZZ svojemu organu odločanja predlagajo sofinanciranje projekta brez dodatne evalvacije na njihovi strani. Posebej poudarjamo, da se skupni projekt lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata ARRS in ena izmed navedenih partnerskih agencij: FWF, NKFIH oziroma HRZZ. Slovenski delež odobrenega skupnega projekta sofinancira ARRS, tujega pa partnerska agencija. Poudarjamo tudi, da morata odločitev o sofinanciranju skupnega projekta sprejeti obe agenciji.

Vabimo vas k branju pogostih vprašanji v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/19/razp-proj-19.asp?Vprasanja=Da), rubrika Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti.

 

Izbor sorodnih povezav:


Stran ureja: Mojca Boc Datum: 15.01.2020